Armada Fastighets AB har genomfört ny upphandling gällande driftentreprenad på 280 000 kvm, där SVEFAB har fått fortsatt förtroende att sköta driften. Vi är givetvis mycket stolta över detta och ser fram emot ett fortsatt samarbete tillsammans med Armada. Avtalet löper fr o m 2013-11-05- 2018-08-31.