Välkommen till SVEFAB:s årliga kundundersökning

Inte Alls NöjdInte NöjdNöjdGanska NöjdVäldigt Nöjd
Utför tillsyn, skötsel och underhåll enligt avtal
Utför arbetsordrar enligt avtal
Har en god yrkesskicklighet
Ger ett professionellt intryck
Är trevliga och lätta att samarbeta med
Inte Alls NöjdInte NöjdNöjdGanska NöjdVäldigt Nöjd
Det går lätt att göra felanmälan
Är trevliga och hjälpsamma
Är kunniga och har en hög servicenivå i sitt arbete
Ger ett professionellt intryck
Inte Alls NöjdInte NöjdNöjdGanska NöjdVäldigt Nöjd
Är bra på att lyssna och förstå våra behov
Tar tag i akuta problem och löser dem
Håller tider och överenskommelser
Visar gott omdöme/personligt engagemang
Är trevlig och lätt att samarbeta med
Ger ett professionellt intryck
Inte Alls NöjdInte NöjdNöjdGanska NöjdVäldigt Nöjd
Är ett modernt och professionellt företag
Har kompetenta och engagerade chefer
Har kompetenta och engagerade medarbetare
Är tillgängliga och tillmötesgående
Är lätt att samarbeta med
Sköter sitt uppdrag hos oss på ett bra sätt
JaNej
Känner ni till att SVEFAB är miljöcertifierade?
Känner ni till att SVEFAB är kvalitetscertifierade?
Inte Alls NöjdInte NöjdNöjdGanska NöjdVäldigt Nöjd
Betydelse av certifieringen vid val av entreprenör
Sammantaget hur skulle du betygsätta oss?
=

Tack för ditt deltagande, det ger oss möjlighet att utvecklas och leverera en tjänst av högsta kvalitet!