Välkommen till SVEFAB:s årliga kundundersökning

Inte Alls NöjdInte NöjdNöjdGanska NöjdVäldigt Nöjd
Utför tillsyn, skötsel och underhåll enligt avtal
Inte Alls Nöjd
Inte Nöjd
Nöjd
Ganska Nöjd
Väldigt Nöjd
Utför arbetsordrar enligt avtal
Inte Alls Nöjd
Inte Nöjd
Nöjd
Ganska Nöjd
Väldigt Nöjd
Har en god yrkesskicklighet
Inte Alls Nöjd
Inte Nöjd
Nöjd
Ganska Nöjd
Väldigt Nöjd
Ger ett professionellt intryck
Inte Alls Nöjd
Inte Nöjd
Nöjd
Ganska Nöjd
Väldigt Nöjd
Är trevliga och lätta att samarbeta med
Inte Alls Nöjd
Inte Nöjd
Nöjd
Ganska Nöjd
Väldigt Nöjd
Inte Alls NöjdInte NöjdNöjdGanska NöjdVäldigt Nöjd
Det går lätt att göra felanmälan
Inte Alls Nöjd
Inte Nöjd
Nöjd
Ganska Nöjd
Väldigt Nöjd
Är trevliga och hjälpsamma
Inte Alls Nöjd
Inte Nöjd
Nöjd
Ganska Nöjd
Väldigt Nöjd
Är kunniga och har en hög servicenivå i sitt arbete
Inte Alls Nöjd
Inte Nöjd
Nöjd
Ganska Nöjd
Väldigt Nöjd
Ger ett professionellt intryck
Inte Alls Nöjd
Inte Nöjd
Nöjd
Ganska Nöjd
Väldigt Nöjd
Inte Alls NöjdInte NöjdNöjdGanska NöjdVäldigt Nöjd
Är bra på att lyssna och förstå våra behov
Inte Alls Nöjd
Inte Nöjd
Nöjd
Ganska Nöjd
Väldigt Nöjd
Tar tag i akuta problem och löser dem
Inte Alls Nöjd
Inte Nöjd
Nöjd
Ganska Nöjd
Väldigt Nöjd
Håller tider och överenskommelser
Inte Alls Nöjd
Inte Nöjd
Nöjd
Ganska Nöjd
Väldigt Nöjd
Visar gott omdöme/personligt engagemang
Inte Alls Nöjd
Inte Nöjd
Nöjd
Ganska Nöjd
Väldigt Nöjd
Är trevlig och lätt att samarbeta med
Inte Alls Nöjd
Inte Nöjd
Nöjd
Ganska Nöjd
Väldigt Nöjd
Ger ett professionellt intryck
Inte Alls Nöjd
Inte Nöjd
Nöjd
Ganska Nöjd
Väldigt Nöjd
Inte Alls NöjdInte NöjdNöjdGanska NöjdVäldigt Nöjd
Är ett modernt och professionellt företag
Inte Alls Nöjd
Inte Nöjd
Nöjd
Ganska Nöjd
Väldigt Nöjd
Har kompetenta och engagerade chefer
Inte Alls Nöjd
Inte Nöjd
Nöjd
Ganska Nöjd
Väldigt Nöjd
Har kompetenta och engagerade medarbetare
Inte Alls Nöjd
Inte Nöjd
Nöjd
Ganska Nöjd
Väldigt Nöjd
Är tillgängliga och tillmötesgående
Inte Alls Nöjd
Inte Nöjd
Nöjd
Ganska Nöjd
Väldigt Nöjd
Är lätt att samarbeta med
Inte Alls Nöjd
Inte Nöjd
Nöjd
Ganska Nöjd
Väldigt Nöjd
Sköter sitt uppdrag hos oss på ett bra sätt
Inte Alls Nöjd
Inte Nöjd
Nöjd
Ganska Nöjd
Väldigt Nöjd
JaNej
Känner ni till att SVEFAB är miljöcertifierade?
Ja
Nej
Känner ni till att SVEFAB är kvalitetscertifierade?
Ja
Nej
Inte Alls NöjdInte NöjdNöjdGanska NöjdVäldigt Nöjd
Betydelse av certifieringen vid val av entreprenör
Inte Alls Nöjd
Inte Nöjd
Nöjd
Ganska Nöjd
Väldigt Nöjd
Sammantaget hur skulle du betygsätta oss?
=

Tack för ditt deltagande, det ger oss möjlighet att utvecklas och leverera en tjänst av högsta kvalitet!