SVEFAB har tecknat avtal med Brf Tallbacken, gällande fastighetsskötsel, markskötsel , snöröjning samt lokalvård. Föreningen har 151 lägenheter och uppdraget startade 1 juli 2018.