SVEFAB har tecknat avtal med Brf Porkala, en av Stockholms största bostadsrättsföreningar. Avtalet gäller markskötsel samt snöröjning. Föreningen har 820 lägenheter och uppdraget startade 1 maj 2018.