Teknisk förvaltning

Grunden i en fastighets skötsel är den tekniska förvaltningen. SVEFABs fastighetstekniker är välutbildade för att på bästa vis ta hand om er fastighet – de ansvarar för drift, underhåll och skötsel av din fastighet och dess tekniska system. SVEFAB producerar ett brett sortiment av förvaltningstjänster och kan därmed erbjuda ett helhetsgrepp för förvaltningen av er fastighet.

Brandsäkerhet
Myndigheternas och hyresgästernas krav på brandsäkerhet är stora. SVEFAB genomför både månads- och kvartalsprovningar av brandlarmsanläggningar samt årlig kontroll av handbrandsläckare.

Vi utför även underhållsarbeten och kompletteringar på befintliga brandskyddsanläggningar.

Badanläggningar
Allt fler kommunala badanläggningar sköts idag på entreprenad. SVEFAB kan idag utföra den dagliga tekniska driften av badanläggningar.

Fastbränsleanläggningar
Många fastigheters uppvärmningssystem konverteras av ekonomiska skäl till fastbränsle. SVEFAB driftar och sköter värmecentraler i storlek från 100 kW upp till 10 MW.

Projektledning
SVEFAB kan hjälpa till med både mindre och större ombyggnationer, som t ex renovering av hissar, trapphus och tvättstugor.

Logga in i kundportalen

Här kan du som kund ta del av felanmälningar, drift-, energi- och ekonomirapporter.

LOGGA IN
Logga In
Felanmälan

Gör en felanmälan avseende bostad, skola, förskola, övrig kommunal verksamhet eller företag här.

LOGGA IN
Senaste nytt på SVEFAB

Nytt uppdrag, Brf Klockargården

LÄS MER