Driftjour

När det uppstår fel i en fastighet är det viktigt med snabba åtgärder för att begränsa skador. Vår driftjour ansvarar för att åtgärda akuta fel och vi upprätthåller drift, underhåll och skötsel av fastighetens tekniska system under jourtid.

Ring 020-544 022 så kopplas ni till Rapid Larmcentral.

Logga in i kundportalen

Här kan du som kund ta del av felanmälningar, drift-, energi- och ekonomirapporter.

LOGGA IN
Logga In
Felanmälan

Gör en felanmälan avseende bostad, skola, förskola, övrig kommunal verksamhet eller företag här.

LOGGA IN
Senaste nytt på SVEFAB

Nytt uppdrag, Brf Klockargården

LÄS MER