Affärsidé & vision

SVEFAB har som affärsidé att bevara värden för framtiden genom att bedriva kvalitetssäkrad teknisk, administrativ och ekonomisk fastighetsförvaltning i Sverige.

Kvalitetssäkrad innebär att vi utför arbetet i enlighet med kundens kravspecifikation, enligt god branschstandard och i enlighet med SVEFABs rutiner. Teknisk förvaltning innebär fastighetsdrift med tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll. I vår tekniska förvaltning kan också ingå städ, mark och mindre entreprenadarbeten som om – och tillbyggnad av fastigheter.

Administrativ- och ekonomisk förvaltning innebär bland annat att vi tar emot felanmälan, sköter uppdragsgivarens hyresavisering och kundservice gentemot hyresgästerna och att vi bemannar kundernas telefonväxel.

• Vi vill vara ett modernt och ledande företag i branschen som genom tekniska hjälpmedel, effektiva rutiner och en kompetent och motiverad personal erbjuder våra kunder den bästa fastighetsförvaltningen för deras pengar.
• Vi vill att våra kunder ska uppfatta oss som kompetenta, tillgängliga och lätta att samarbeta med.
• Vi vill vara en stabil och långsiktig arbetsgivare för våra medarbetare och skapa sunda arbetsförhållanden där de känner arbetsglädje, delaktighet och lust att utvecklas.
• Som företag vill vi också vara ett gott exempel och bidra till en bättre miljö och därmed ett bättre samhälle.

Logga in i kundportalen

Här kan du som kund ta del av felanmälningar, drift-, energi- och ekonomirapporter.

LOGGA IN
Logga In
Felanmälan

Gör en felanmälan avseende bostad, skola, förskola, övrig kommunal verksamhet eller företag här.

LOGGA IN
Senaste nytt på SVEFAB

Nytt uppdrag, Brf Klockargården

LÄS MER